Einige Videoempfehlungen zum Thema Brazilian Jiu Jitsu – enjoy!

Gracie / Brazilian Jiu-Jitsu – DokumentationenWir sind Mitglied im Schleswig-Holsteinischen Ju-Jutsu Verband e.V. / Deutschen Ju-Jutsu-Verband e.V.